NSK Pages

Wednesday, December 17, 2014

DOA II HARIAN
1. DOA KETIKA HENDAK TIDUR
“Bissmika Allahumma Ahya Waamut“  Dengan nama Engkau Ya Allah, aku hidup dan mati

2. DOA KETIKA BANGUN TIDUR
“Alhamdulillahilladhi Ahkyana bakda ma amatana Wailaihinnusuur” Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, dan kepadanya kami akan dikumpulkan.

3. DOA KELUAR RUMAH
“Bissmillahi Tawakaltu Alallahi Wala Khaula Walakuwwata Illa Billahi” Dengan Nama Allah (dalam keadaan), saya menyerahkan diri kepada Allah, tak ada daya dan upaya (dalam segala urusan) melainkan hanya dengan ijin Allah.

4. DOA HENDAK MASUK RUMAH
“Allahumma inni as’aluka khoirolmaulakhi wa khoirol makhroji, Bissmillahi walajna, BIsmillahi khorojna, Wa’alallahi robbina tawakkalna” Wahai Tuhanku, bahwasanya saya memohon padaMU sebaik baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar, dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami, kami menyerahkan diri.

5. DOA MASUK KAMAR KECIL
“Bissmillahi Allahumma inni auzdubika minal khubusi wal khobaais” Dengan nama Allah, aku berlindung kepadaMu dari gangguan syeitan jantan dan syeitan betina.

6. DOA KELUAR DARI KAMAR KECIL
“Ghufroonaka, Alhamdulillahilazdi ad’haba an’nil adhaa Wa’a fani” Saya meohon kepadaMu, wahai tuhanku, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari padaku dan telah me’afiatkan daku.

7. DOA WAKTU BERCERMIN
“AL HAMDULILLAAHI ALLOOHUMMA KAMAA AHSANTA KHOLQII WAHASSIN KHULUQ” Segala puji bagi Allah ya Tuhanku sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka baguskanlah budi pekertiku

8. DOA SUSAH TIDUR
“Laa Ilaaha illa anta subkhaanaka inni kuntu minadhoolimiin” Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri.

9. DOA SEBELUM MAKAN
Allahumma bariklana fiima rozaqtana waqina adza bannar” Ya Allah, aku memohon keberkahan atas rzki ini, dan bebaskanlah aku dari api neraka

10. DOA SETELAH MAKAN
“Alhamdulillaahilladzi ad’amana wasaqoona wajaalana muslimiina “ SEgala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan-minum, dan menjadikan kami orang-orang muslim

11. DOA SEBELUM MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN SUAMI ISTRI
“Bismillaahi allahumma jannibnaasysyaithaan wa jannibisysyaithaana maa razaqta naa”Artinya: ” dengan nama Allah. Ya Allah jauhkan kami dari syetan dan jauhkan syetan untuk mengganggu apa yang Engkau rizkikn kepada kami”

12. DOA HENDAK MANDI BESAR (JUNUB)
- Disunahkan berwudhu dulu, niatnya untuk menghilangkan hadast besar
- Doa setelah berwudu
”asyhadu allaa ilaaha illalloohu wahdahu laa syariikalahu wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rosuuluh, Alloohummaj’alni minat tawwabiina waj’alnii minal mutathohhiriin” Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata; yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, Ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suka mensucikan diri ’
- Pendapat : Mandi hadas besar (junub) memang harus ada niatnya, niatnya bisa dalam hati yang intinya ingin bersuci, sebab Allah SWT maha tau dari apa yang ada dalam hati kita, Tapi ada pula yang mengatakan kalau nggak pake bacaan kurang mantap, ya silahkan saja…yang penting kita mandi berniat untuk mensucikan diri kita dari hadas besar (mandi junub).
- Pendapat : Ada pendapat yang mengatakan bahwa mandi junub itu harus membasuh seluruh tubuh secara merata sebanyak 7x dengan tangan, terutama pada daerah senggama, harus dibersihkan dari najis yang mungkin masih menempel, akan tetapi ada pula yang bilang nggak perlu membasuh sebanyak 7x sebab saat ini sudah ada sabun mandi dan sampoo yang bisa membersihkan diri kita dari kotoran dan najis, nah semuanya pendapat tentu sudah ada dasar pemikiran dan hasil renungan dari para ulama, semua pendapat ulama adalah baik.

BERIKUT ADALAH BACAAN-BACAAN DOA HADAST BESAR

A. DOA MANDI JUNUB / JANABAT
“Nawaitu ghuslal li rof’il hadatsil akbari minal janabati ‘an jami’il badani fardhan lillahi ta’ala.” Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan setelah junub, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata.

B. DOA MANDI SUCI MENSTRUASI
“Nawaitu ghuslal li rof’il hadatsil akbari minal haidi ‘an jami’il badani fardhan lillahi ta’ala” Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah menstruasi, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata.

C. DOA SETELAH BERSIH NIFAS
“Nawaitu ghuslal li rof’il hadatsil akbari minan nifasi ‘an jami’il badani fardhan lillahi ta’ala” Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah nifas, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata.

D. DOA MANDI SETELAH MELAHIRKAN
“Nawaitu ghuslal li rof’il hadatsil akbari minal wiladati ‘an jami’il badani fardhan lillahi ta’ala” Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah melahirkan, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata”
Setelah berwudhu (sunnah) kemudian membaca niat, setelah itu guyur seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga unjung kaki secara merata, bersihkan semua najis dan kotoran yang masih ada, atau yang menempel dalam tubuh (terutama daerah senggama)

DOA-DOA LAINNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT
Bedoa itu sebaiknya dalam keadaan suci (berwudhu), diucapkan dengan khusyu’, dan sebelumnya mohon ampun dulu kepada Allah SWT, atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang kita sengaja atau tidak.

1. DOA SESUDAH HUJAN
Muthirnaa BIfadl-Lillaahi Wa Rahnatihi “Kita diberi Hujan karena keutamaan dan Rahmat-Nya”

2. DOA MOHON AMPUN DIRI SENDIRI DAN KEDUA ORANG TUA
Allaahummagh Fir Lii Wa Liwaa Lidayya Warhamhumaa Kamaa Rabbayaanii Shaghiiraa” Ya Allah! ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya, sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil.”

3. DOA MOHON DIBERI KESABARAN DAN DIMUDAHKAN SEGALA URUSAN
Rabbisy-Rahlii Shadrii Wa Yassirlii Amrii Wahlul ‘uqdatam Millisanii Yafqohuu Qowli. “Ya Allah ! Tuhan Kami, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan lisanku, agar mereka paham ucapanku.”

4. DOA SEBELUM BELAJAR
Rabby Zidnii Ilma Warzuqnii Fahma “Ya Allah ! Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik”

5. DOA MOHON PERTOLONGAN
Allaahumma a-inni alaa dzikrika wa syukrika wa husni ibaadatik ” Ya Allah ! tolonglah aku agar dapat berdzikir kepada-Mu, besyukur kepada-Mu dan membaguskan ibadah kepada-Mu.

6. DOA KETIKA LUPA
Subhaana man-laa yas-huu wa laa Yanaam “Maha suci Dzat yang tidak lupa dan tidak tidur”

7. DOA MOHON DIBERI KECERDASAN BERFIKIR
Allahumma Alhimnii Rusydii wa a’idznii min syarri nafsi “ Ya Allah ! Ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku”

8. DOA MENGHILANGKAN MARAH
Allahummagh Firlii Dzanbii Wa-adzhib Ghaizha Qalbi Wa-ajirnii Minasy Syaithaan ”Ya Allah ! ampunilah dosa-dosa hatiku dan selamatkanlah aku dari kejahatan setan”


1. DOA WAKTU TURUN HUJAN
ALLAAHUMMA SHAYYIBAN NAAFI’AN ” Ya Allah ! Semoga (hujan yang Engkau turunkan ini) lebat dan membawa manfaat”.

2. DOA KETIKA ADA PETIR
ALLAAHUMMA LAA TAQTULNAA BIGHADHABIKA WALAA TUHLIKNAA BI’ADZAABIKA WA’AAFINAA QABLA DZALIKA “Ya Allah! Janganlah Engkau bunuh kami dengan kemurkaanMu, janganlah Engkau binasakan dengan siksaan-Mu, dan selamatkanlah kami sebelum kejadian ini”

3. DOA MOHON DIBERI KESELAMATAN
ALLLAAHUMMA INNI AS-ALUKA AFWA WAL-’AAFIYATA FIDDIINI WADDUN-YAA WAL AAKHIRAH “Ya Allah, aku mohon ampunan dosa dan kesalahan dalam agama, dunia dan akhirat”.

4. DOA KETIKA MENERIMA HADIAH
JAZAAKALLAHU FIIMA A’THAITA WA BAARAKA FIIMA ABQAITA WA JA’ALLAHU THUHRALLAKA “Semoga Allahmembalas engkau atas apa yang telah engkau berikan, memberi keberkahan kepada apa yang engkau sisakan dan menjadikannya suci untukmu.

5. DOA YANG MENCAKUP SEGALA DOA (DOA SAPU JAGAT)
RABBANAA AATINAA FIDDUNYAA HASANATAN WA FIL AAKHIRATI HASANATAN WA QIINA ADZABANNAR “Ya Tuhan kamu, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka.

6. DOA KETIKA MIMPI BURUK
ALLAAHUMMA INNII A’UUDZUBIKA MIN’AMALISY SYAITHAANI WA SAYYIAA TIL AHLAAM ” Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan dan dari buruknya mimpi.

7. DOA MOHON SELAMAT DUNIA AKHERAT
ALLAAHUMMA AHSIN ‘AAQIBATANAA FIL UMUURI KULLIHAA WA AJIRNAA MIN HIZYID DUNYAA WA’ADZAABIL AAKHIRAH” Ya Allah, jadikanlah semua perkara kami berakhir dengan baik, dan selamatkanlah kami dari menerima malu di dunia dan mendapat azab di akhirat.

8. DOA MOHON PETUNJUK KEPADA ALLAH
ALLAAHUMMA INNI AS-ALUKATTUQAA WAL HUDAA WAL’AFAA FA WAL GHINAA WAL MAUTA’AL AL ISLAAMI WAL IIMAANI“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ketaqwaan, petunjuk, kesucian diri kemampuan diri dan mati tetap atas islam dan iman”.

9. DOA KEPADA ORANG YANG BERBUAT BAIK PADA KITA
JAZAAKALLAAHU KHAIRAN “Semoga Allah membalas dengan kebaikan”
  
10. DOA AKAN BEPERGIAN
ALLAAHUMMA HAWWIN ‘ALAINAA SAFARANAA HAADZA WAATHWI’ANNA BU;DAHU, ALLAAHUMMA ANTASH SHAAHIBU FIS SAFARI WAL KHALIIFATU FIL AHLI ” Ya Allah, Mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah kejauhannya, Ya Allah ,Engkau adalah teman bepergian dan pelindung keluraga”.

11. DOA KETIKA ADA MUSUH
ALLAHUMMA INNAA NAJ’ALUKA FII NUHUURIHIM WA A’UUDZUBIKA MIN SYURUURIHIM “YA Allah, (sesungguhnya) Engkau kami jadikan ada di leher-leher mereka, dan kami mohon perlindungan-Mu dari keburukan mereka”

12. DOA KETIKA MELIHAT MUSUH
YAA MAALIKA YAUMIDDIINI IYYAAKA A’BUDU WA IYYAKA ASTA’IIN ” Ya Allah Dzat yang merajai pada hari Qiamat, kepda-Mulah aku menyembah dan kepada-Mulah aku mohon pertolongan.”

13. DOA KETIKA DALAM KESUKARAN
ALLAHUMMA RAHMATAKA ARJUU FALA TAKILNII ILAA NAFSII THARFATA’AININ WA-ASLIHLII SYA’NII KULLAHU LAA ILAAHA ILLAA ANTA ” Ya Allah, rahmat-Mu yang kuharapkan, Maka janganlah membiarkan aku dalam sekejap matapun, dan baguskanlah keadaanku seluruhnya, Tiada yang wajib disembah melainkan Engkau”

14. DOA TERHINDAR DARI FAKIR DAN SIKSA KUBUR
LAA ILLAHA ILLALLAAHUL MALIKUL HAQQUL MUBIIN “Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang mempunyai kerajaan yang haq dan yang menunjukkan jalan yang lurus”

15. DOA MOHON DIBERI KEMUDAHAN DALAM BEKERJA DAN BERFIKIR
ALLAHUMMA LAA SAHLA ILLAA MAAJA’ ALTAHU SAHLAN WA ANTA TAJ’ALUL HUZNA IDZAA SYI’TA SAHLAA. “YA Allah, tidak ada yang mudah kecuali sesuatu yang Engkau jadikan mudah, Engkau menjadikan susah ketika Kau menghendaki mudah.

16. DOA KETIKA SUSAH MEMBAYAR HUTANG
ALLAAHUMMAKFINII BIHALAALIKA’AN HARAAMIKA WAAGHNINII BIFADLLIKA ‘AMMAN SIWAAK “Ya Allah cukupkanlah untukku apa-apa yang Engkau halalkan daripada melakukan apa-apa yang Engkau haramkan, dan percayakanlah aku dengan keutamaan-Mu dari siapa saja yang selain Engkau.

17. DOA SETELAH MEMBAYAR HUTANG
BAARAKALLAAHU LAKA FII AHLIKA WAMAA LIKA “Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu”.

18. DOA MOHON MULIA DAN KAYA
ALLAHUMMA INNII DHA’IIFUN FAQAWWINII WA-INNI DZALIILUN FAA’IZZANII WA INNI FAQIIRUN FAAGHNINII YAA ARHAMAR RAAHIMIIN “Ya Allah, sesungguhnya aku itu lemah, maka kuatkanlah dan aku adalah hina, maka muliakanlah. Dan aku adalah fakir, maka kayakanlah. Ya Allah Dzat Yang Paling Penyayang.

p/s: mohon di share di blog saye-

Posted on Mei 15, 2009 by emildaf 


Posted on Desember 11, 2009 by emildaf

Monday, July 23, 2012

WALAU JARAK KITA TERPISAH JAUH,,Bismillahirrahmanirrahim..

Jika Hatimu merindukan seseorang...
Pejamkan Matamu dan Katakan...

Yaa Allah...
Aku merindukannya kerana_Mu Ya Allah..
Jauhkanlah aku dari perkara yang bisa membuat aku lupa kepada_Mu..
Aku semakin mengerti bahwa jarak ini bukan untuk menghukumku..

Tapi Jarak ini untuk Menjaga aku dan dia..

- Dengan ‘jarak’ ini..Aku dan dia berjanji untuk berubah menjadi lebih baik..

- Dengan jarak ini..Aku dan dia berjanji untuk Memperbaiki cinta kepada Ilahi..

- Dengan jarak ini..Aku dan dia berjanji untuk Mencintai Pencipta kami lebih dari segalanya..

- Dengan jarak ini..Aku dan dia berjanji untuk Mendalami ajaran Islam...

- Dan dengan jarak ini juga..Aku dan dia yakin andai tiba saatnya nanti..Aku dan dia akan lebih siap untuk melayari semua ini dengan jalan yang diridhai..

Syukur Ya Allah...
Kerana memberi peluang kepadaku melalui jalan_Mu ini..

Syukur Yaa Rabbi..
kerana memberikan jarak itu kepada aku dan dia..

Ya Allah ....
Sekiranya dia baik untuk dunia dan akhiratku,maka dekatkanlah dan satukanlah aku dengannya....tapi sekiranya dia buruk untuk dunia dan akhiratku...maka jauhkanlah aku darinya ...Aamiin..Wednesday, January 25, 2012

SOMEONE LIKE U..

I heard that you're settled down
That you found a girl and you're married now.
I heard that your dreams came true.
Guess she gave you things I didn't give to you.


Old friend, why are you so shy?
Ain't like you to hold back or hide from the light.


I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.
I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded
That for me it isn't over.

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I beg
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, "
Yeah

You know how the time flies
Only yesterday was the time of our lives
We were born and raised
In a summer haze

Bound by the surprise of our glory days

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.
I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded
That for me it isn't over.

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I beg
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead."
Yeah

Nothing compares
No worries or cares
Regrets and mistakes
They are memories made.
Who would have known how bittersweet this would taste?

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you
Don't forget me, I beg
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead."

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I beg
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead."
Yeah

Tuesday, November 22, 2011

Amin....

~✿..Ya Allah, bila dia BUKAN UNTUKKU..bila dia BUKAN JODOHKU maka berilah GANTIyang lebih baik buatnya dan bantulah aku untuk MEMPERBAIKI diriku..ya Allah, bila ini BUKAN MASANYA, bila ini BELUM SAATNYA..jarakkan kami, pisahkan kami agar kami jauh dari DOSA dan PERKARA SIA-SIA..agar kami tidak mengundang murkaMU..agar kami dapat lebih MENJAGA HATI..ya Allah, bantulah aku menjalani hari, bantulah aku menerima KETENTUAN dengan KETABAHAN agar terhapus semua KESEDIHAN dan KEKECEWAAN..✿~

>>> Walau apa pun terjadi..BERJALANLAH tanpa henti,tetaplah YAKIN..bahawa Allah LEBIH TAHU akan segalanya..ALLAH MENDENGAR segala yang berlagu dan bergema dalam RUANG hatimu..✿✿✿

Thursday, January 27, 2011

KEBAHAGIAAN SEMALAM

Takkan pernah habis air mataku
bila kuingat tentang dirimu
mungkin hanya kau yang tau
mengapa sampai saat ini
kumasih sendiri

adakah disana kau rindu padaku
meski kita kini ada di dunia berbeda
bila masih mungkin
waktu kuputar
kan kutunggu dirimu

Biarlah kusimpan
sampai nanti aku
kan ada disana
tenanglah dirimu dalam kedamaian
ingatlah cintaku
kau tak terlihat lagi
namun cintamu abadi 

Monday, August 2, 2010

FRIENSHIP means to US

"""Friendship...is not something you learn in school. but if you haven't meaning of friendship, you realy haven,to learned anything"""♥♥♥
Misya & Me!

But friendship is precious, not only in the shade, but in the sunshine of life, and thanks to a benevolent arrangement the greater part of life is sunshine"""♥♥♥
Zyl, Tomei (Jepun Mualaf), & Me!

"""I don't need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better"""♥♥♥
Sheda, Zyl, Za, Misya
  LUV ♥ U ALL MY DEAREST ONE......alwayz
Tomei, Dewi, Efna & Zarina
                                                
At PD wif Intan, Siti, Nora, Ida, Zarina, Tomei, Misya & Me!
  Bowling Time....